Saturday , 15 December 2018
Home »

Blog Archives

Cổ Thụ Lặng Bóng Soi – Dấu Ấn Những Bậc Thầy

Cổ Thụ Lặng Bóng Soi – Dấu Ấn Những Bậc Thầy ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cổ Thụ Lặng Bóng Soi – Dấu Ấn Những Bậc Thầy – Văn Công Tuấn Cổ Thụ Lặng Bóng Soi – Dấu Ấn Những Bậc Thầy là một tập tản văn gồm 15 bài mà tác giả Văn Công Tuấn cho biết: “… [Đây là] Những tản văn về những vị Thầy trong Đạo và trong Đời mà tôi đã …

Read More »

Tăng Sự Bách Giảng – Quy Chế Tùng Lâm

Tăng Sự Bách Giảng - Quy Chế Tùng Lâm ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tăng Sự Bách Giảng – Quy Chế Tùng Lâm – Đại Sư Tinh Vân Tăng Sự Bách Giảng – Quy Chế Tùng Lâm Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Bài 1: Phân biệt tùng lâm Bài 2: Tùng lâm ở Trung Quốc Bài 3: Bố cục tùng lâm Bài 4: Bốn mươi tám đơn vị Bài 5: …

Read More »

Tăng Sự Bách Giảng – Quản Lý Tổ Chức

Tăng Sự Bách Giảng - Quản Lý Tổ Chức ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tăng Sự Bách Giảng – Quản Lý Tổ Chức – Đại Sư Tinh Vân Tăng Sự Bách Giảng – Quản Lý Tổ Chức Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Bài 1: Phân loại tín đồ Bài 2: Tăng đoàn hòa thượng Bài 3: Tất cả đều hoan hỉ Bài 4: Tấm gương sư đồ Bài 5: Giữa …

Read More »