Saturday , 23 March 2019
Home »

Blog Archives

Nhân

Nhạn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nhân – Tần Tại Đông, Trần Hoa Châu Nhân đề cập sáu nội dung lớn, tương ứng với sáu cách hành xử để trở thành một con người có đứcNhân. I. Chú trọng tu dưỡng tâm tính. Tư tưởng chủ đạo là chính bản thân mỗi con người cần phải vượt qua được những ý niệm tư tưởng sai trái …

Read More »

Nghĩa

Nghĩa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghĩa – Tiêu Hồng Quân, Nghê Diệc Trinh Nghĩa Người có đức “Nhân”, sống chan hòa, nhân ái, biết trân trọng giá trị bản thân và yêu thương đồng loại; khéo léo trong hành xử, luôn biết cân nhắc tiết tháo trong mọi lễ nghi nhưng không trọng đạo nghĩa thì vẫn là khuyết thiếu. I. Chú trọng làm phong …

Read More »

Lựa Chọn Cuộc Sống – Đối Thoại Cho Thế Kỷ XXI

Lựa Chọn Cuộc Sống - Đối Thoại Cho Thế Kỷ XXI ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lựa Chọn Cuộc Sống – Đối Thoại Cho Thế Kỷ XXI – Arnold Toynbee, Daisaku Ikeda Lựa Chọn Cuộc Sống – Đối Thoại Cho Thế Kỷ XXI Gói gọn trong 584 trang sách, với 12 vấn đề chính được đưa ra và mổ xẻ. Đây như cuốn từ điển để bất kỳ ai thích đọc sách dù là dân thường, …

Read More »

Lễ

Lễ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lễ – Hạng Cửu Vũ, Chiêm Dật Tiên Lễ đề cập những quy phạm đạo đức và hành vi cần thiết để trở thành người biết “Lễ” trong xã hội. I. Dùng lễ để tu thân, chú trọng tu dưỡng đạo đức cá nhân. Có nghĩa là nếu con người không hiểu được nghi lễ thì sẽ khó lập thân …

Read More »

Chiến Dịch Hồ Chí Minh Giữa Lòng Paris

Chiến Dịch Hồ Chí Minh Giữa Lòng Paris ebook pdf/prc/epub/mobi

Chiến Dịch Hồ Chí Minh Giữa Lòng Paris – Võ Văn Sung Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh giải phóng trường kỳ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chiến công vĩ đại …

Read More »

Hồi ký Lý Quang Diệu – Câu chuyện Singapore

Hồi ký Lý Quang Diệu - Câu chuyện Singapore ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Gần 2.000 trang hồi ký khắc họa đầy đủ cuộc đời của Lý Quang Diệu từ những ngày ông du học ở Anh tới thời điểm trở thành chính trị gia kiệt xuất. Đó đồng thời là hành trình Singapore chuyển mình từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu thành một trong những trung tâm tài chính, khoa học, giáo dục lớn nhất thế giới trong vòng vài chục năm.

Read More »