Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Luyện Trí Nhớ Bằng Kỹ Năng Ghi Nhớ

Luyện Trí Nhớ Bằng Kỹ Năng Ghi Nhớ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Luyện Trí Nhớ Bằng Kỹ Năng Ghi Nhớ – 1980 Books Luyện Trí Nhớ Bằng Kỹ Năng Ghi Nhớ Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng việc học tất cả mọi thứ thực sự đều cần dựa vào trí nhớ. Bạn có thể ghi nhớ được mọi thông tin nếu như nó được liên kết với những thứ …

Read More »

Kỹ Năng Đọc, Viết Hiệu Quả

Kỹ Năng Đọc

Kỹ Năng Đọc, Viết Hiệu Quả – 1980 Book Kỹ Năng Đọc, Viết Hiệu Quả là cuốn sách hướng dẫn bạn những phương pháp đọc, viết đặc biệt, giúp bạn vừa rèn luyện kỹ năng viết tốc ký vừa ghi nhớ được nhiều hơn trong quá trình đọc. “Thực tế bộ não của chúng ta muốn đọc nhanh nhưng chúng …

Read More »