Wednesday , 20 March 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Chăm Sóc Ngựa

Nghệ Thuật Chăm Sóc Ngựa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Chăm Sóc Ngựa – Elwyn Hartley Edwards Nghệ Thuật Chăm Sóc Ngựa Thật khó để phân loại ngựa và giống của nó một cách chính xác như giống chó và mèo. Ngựa thuộc giống nhạy cảm và nguồn gốc lâu hơn chó và mèo. Hơn nữa, chúng tồn tại lâu hơn và phát triển thành nhiều giống. Mặc …

Read More »

Văn Hóa Tổ Chức Và Lãnh Đạo

Văn Hóa Tổ Chức Và Lãnh Đạo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Văn Hóa Tổ Chức Và Lãnh Đạo – Nhiều Tác Giả Văn Hóa Tổ Chức Và Lãnh Đạo – là tài liệu chi tiết đề cập về vấn đề Văn hóa tổ chức (Organizational Culture) và Lãnh đạo (Leadership). Sách dành cho các sinh viên Đại học, Cao học, các nhà nghiên cứu, các Giám Đốc nhân sự, Giám Đốc …

Read More »

Sắp Xếp Quyền Ưu Tiên Cho Công Việc

Sắp Xếp Quyền Ưu Tiên Cho Công Việc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quyển sách Sắp Xếp Quyền Ưu Tiên Cho Công Việc là một trong những tác phẩm bán chạy trong loạt sách về các kỹ năng điều phối công việc. Sách là kim chỉ nam giúp các doanh nghiệp, cá nhân, đoàn thể quản lý thời gian cho công việc thêm hiệu quả.

Read More »