Saturday , 15 December 2018
Home »

Blog Archives

Marketing Quốc Tế

Marketing Quốc Tế (Tái Bản Lần 3) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Marketing Quốc Tế – Nguyễn Đông Phong Marketing Quốc Tế Quyển sách Marketing Quốc Tế bao gồm 8 chương với nội dung cụ thể như sau: Chương 1 : Tổng quan marketing quốc tế Chương 2: Môi trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường thế giới Chương 3: Phương thức thâm nhập thị trường thế giới Chương 4: …

Read More »

Lý Thuyết – Bài Tập Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kế Toán Ngân Hàng

Lý Thuyết - Bài Tập  Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kế Toán Ngân Hàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lý Thuyết – Bài Tập Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kế Toán Ngân Hàng – PGS.TS. Trương Thị Hồng Lý Thuyết – Bài Tập & Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kế Toán Ngân Hàng Nội dung sách Lý Thuyết – Bài Tập & Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kế Toán Ngân Hàng được trình bày chủ yếu ở lĩnh vực Kế Toán Ngân …

Read More »

Kinh Tế Vi Mô

Kinh Tế Vi Mô ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Kinh Tế Vi Mô – Nhiều Tác Giả Kinh Tế Vi Mô Nội dung giáo trình Kinh Tế Vi Mô được chia thành 3 phần: Phần A: Tổng quan về thị trường, cung cầu và giá cả, phần này gồm 4 chương – Chương 1: Những vấn đề chung về kinh tế học – Chương 2: Cung, cầu và giá …

Read More »

Kinh Tế Phát Triển

Kinh Tế Phát Triển ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Kinh Tế Phát Triển – Nguyễn Trọng Hoàng Kinh Tế Phát Triển do Khoa Kinh Tế Phát Triển thuộc trường Đại học Kinh tế TP.HCM biên soạn với sự đóng góp của các giảng viên trực tiếp giảng dạy môn học và các giảng viên trong các bộ môn khác. Cuốn sách thừa kế khá nhiều các giáo trình Kinh …

Read More »

Giáo Trình Cao Học – Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

Giáo Trình Cao Học - Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Giáo Trình Cao Học – Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế – PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao Giáo Trình Cao Học – Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Kinh tế thế giới tăng trưởng nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây, trong đó sự đóng góp của thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế vào GDP, của …

Read More »

Câu Chuyện Do Thái (Tập 2)

Câu Chuyện Do Thái (Tập 2) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Câu Chuyện Do Thái (Tập 2) – Đặng Hoàng Xa Câu Chuyện Do Thái (Tập 2) Có thể nhận thấy rằng, trong suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử, văn hóa Do Thái đã không ngừng thay đổi và phát triển đa dạng với muôn màu sắc, mặc dù không ngừng bị tấn công và phỉ báng. Câu chuyện …

Read More »