Saturday , 23 March 2019
Home »

Blog Archives

Thâm Nhập Thị Trường Toàn Cầu

Thâm Nhập Thị Trường Toàn Cầu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thâm Nhập Thị Trường Toàn Cầu – MBA. Nguyễn Văn Dung Thâm Nhập Thị Trường Toàn Cầu Trong môi trường kinh doanh phát triển mạnh mẽ đa dạng hiện nay, việc phát triển thị trường ở nước ngoài là yếu tố cân nhắc quan trọng của công ty, để phát triển doanh thu, đa dạng hóa sản phẩm, giảm chi …

Read More »

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Kiểm Toán Viên Độc Lập

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Kiểm Toán Viên Độc Lập ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Kiểm Toán Viên Độc Lập – TS. Trần Thị Giang Tân, ThS. Võ Anh Dũng Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Kiểm Toán Viên Độc Lập Kiểm toán độc lập là hoạt động không thể thiếu trong quá trình vận hành của nền kinh tế thị trường phát triển. Một nền kinh tế phát triển lành …

Read More »

Sự lụi tàn của đồng tiền

Sự lụi tàn của đồng tiền ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sự lụi tàn của đồng tiền của James Rickard sẽ cho thấy tại sao một sự sụp đổ khác đang nhanh chóng hình thành và những nguy cơ trong giai đoạn sắp tới.

Read More »