Thursday , 24 January 2019
Home » Kiến thức » 24 phụ kiện đọc sách cực cực Cool bất cứ Mọt Sách nào cũng khao khát
24 phụ kiện đọc sách cực cực Cool bất cứ Mọt sách nào cũng khao khát
24 phụ kiện đọc sách cực cực Cool bất cứ Mọt sách nào cũng khao khát

24 phụ kiện đọc sách cực cực Cool bất cứ Mọt Sách nào cũng khao khát

24 phụ kiện đọc sách cực cực Cool bất cứ Mọt Sách nào cũng khao khát
Help us vote

Bình luận

bình luận

About iSách

Người càng thông thái, càng đọc nhiều, và những người thông thái nhất là những người đọc nhiều nhất.

Check Also

Tại sao phải đọc tác phẩm kinh điển?

Tại sao phải đọc tác phẩm kinh điển?

Tác phẩm kinh điển là những cuốn sách mà ta thường nghe người khác nói: “Tôi đang đọc lại…” và chưa bao giờ nói “Tôi đang đọc…” Chí ít điều này xảy ra ở những người tự xem mình là “đọc nhiều”. Nó không đúng cho những người trẻ ở độ tuổi mà lần đầu tiên chạm trán cõi sống này, và những tác phẩm kinh điển vốn là một phần của cõi sống đó.

3 comments

  1. Quá tuyệt <3

  2. Đinh Thị Thu Trang

    Ước gì mjk cx có 1 trong số đó nhỉ <3

  3. Phuonganh Doan

    1;3;6;7;16;20;2

Leave a Reply