Help us vote Quản Trị Chiến Lược – Nhiều Tác Giả Quản Trị Chiến Lược Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược Chương 2: Cạnh tranh trong ngành Chương 3: Mô hình hoạch định chiến lược Chương 4: Phân tích môi trường bên ngoài Chương 5: Phân tích…

chi tiết
Help us vote

Quản Trị Chiến Lược – Nhiều Tác Giả

Quản Trị Chiến Lược

Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược

Chương 2: Cạnh tranh trong ngành

Chương 3: Mô hình hoạch định chiến lược

Chương 4: Phân tích môi trường bên ngoài

Chương 5: Phân tích công ty

Chương 6: Hoạch định và lựa chọn phương án chiến lược

Chương 7: Thực thi chiến lược

Chương 8: Kiểm soát chiến lược

Related posts

Giải Pháp 90% – Bí Quyết Để Kiếm Lợi Nhuận Cao

iSách

Thực Khách Hay Thực Đơn – Cách Nước Nhỏ Tối Đa Hóa Ảnh Hưởng Quốc Tế

iSách

5 Giây Thay Đổi Suy Nghĩ Để Cải Thiện Hiệu Suất

iSách