Image default
Tin tức

Ra mắt bộ sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Help us vote

Bộ sách “Vững bước trên con đường đổi mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những công trình nổi bật của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

 Bộ sách Vững bước trên con đường đổi mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những công trình tiêu biểu mà NXB Chính trị Quốc gia Sự thật vừa công bố.

Bộ sách gồm hai tập, tập một gồm các bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư đăng trên báo Nhân Dân từ năm 2011-2014. Tập 2 là những bài từ năm 2015-2017.

Ra mat bo sach cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong hinh anh 1 Bộ sách Vững bước trên con đường Đổi mới. Ảnh: Nhandan

Nội dung sách tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Bộ sách giúp cán bộ, Đảng viên và nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới. 

Các bài viết trong sách thể hiện quan điểm chỉ đạo, những trăn trở, tinh thần trách nhiệm tác giả – người lãnh đạo cao nhất của Đảng – với những vấn đề quan trọng của đất nước, của Đảng, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

Thu Hiền

Related posts

Đấu giá tranh 'Văn nghệ đón xuân'

iSách

Viết Tuyên ngôn Độc lập là lúc hạnh phúc nhất trong đời Hồ Chí Minh

iSách

Những cuốn sách đấu đá hậu cung tàn khốc không kém 'Diên Hy công lược'

iSách