Help us vote Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Giao Tiếp – Nguyễn Khánh Hà Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Tự Nhận Thức Thông qua những khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám phá, bộ sách…

chi tiết
Help us vote

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Giao Tiếp – Nguyễn Khánh Hà

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Tự Nhận Thức

Thông qua những khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám phá, bộ sách giúp học sinh không chỉ nắm vững khái niệm mà còn được tham gia như người trong cuộc vào những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lý các tình huống, qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kỹ năng sống trong thực tiễn.

Related posts

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Tư Duy Sáng Tạo Và Tư Duy Tích Cực Cho Học Sinh

iSách

Nghệ Thuật Thuyết Trình

iSách

Chìa Khóa Sống Giản Dị

iSách