Help us vote Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc – Nguyễn Khánh Hà Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc Thông qua những khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám…

chi tiết
Help us vote

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc – Nguyễn Khánh Hà

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc

Thông qua những khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám phá, bộ sách giúp học sinh không chỉ nắm vững khái niệm mà còn được tham gia như người trong cuộc vào những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lý các tình huống, qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kỹ năng sống trong thực tiễn.

Related posts

Đánh Thức Năng Lực Vô Hạn

iSách

55 Cách Để Cư Xử Đúng Mực

iSách

Con Sẽ Làm Được

iSách