Help us vote Sống Theo Phương Thức 80/20 – Living The 80/20 Way – Richard Koch Sống Theo Phương Thức 80/20 – Living The 80/20 Way (Tái Bản 2017) Ở quyển sách này, tác giả của nguyên lý 80/20 tập trung chỉ cách để thành công trong cuộc sống cũng…

chi tiết
Help us vote

Sống Theo Phương Thức 80/20 – Living The 80/20 Way – Richard Koch

Sống Theo Phương Thức 80/20 – Living The 80/20 Way (Tái Bản 2017)

Ở quyển sách này, tác giả của nguyên lý 80/20 tập trung chỉ cách để thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp.

Theo ông, chìa khóa của sự thành công là tập trung vào chỉ vài thứ thật sự quan trọng, vài phương pháp mang lại cho chúng ta điều chúng ta muốn, và hành động dựa vào đó, bỏ đi những thứ vặt vãnh làm ngăn cản cuộc sống.

Phương cách 80/20 cho bạn thấy cách áp dụng những ý tưởng của 80% vào 20% tốt nhất của bạn để thành công về tài chính, mối quan hệ, có cuộc sống tốt đẹp và giản dị, và sẽ giúp bạn phát triển kế hoạch hành động cá nhân để thay đổi cuộc sống.

Related posts

Bộ Ba Xuất Chúng

iSách

Để Trở Thành Người Bán Hàng Xuất Sắc

iSách

Tư Duy Đúng Cách – Tư Duy Sáng Tạo

iSách