Help us vote Sử Dụng Hiệu Quả Các Nguồn Lực Vật Chất Chủ Yếu Trong Quá Trình Chuyển Đổi Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế – Nhóm tác giả Sử Dụng Hiệu Quả Các Nguồn Lực Vật Chất Chủ Yếu Trong Quá Trình Chuyển Đổi Mô Hình Tăng Trưởng Kinh…

chi tiết
Help us vote

Sử Dụng Hiệu Quả Các Nguồn Lực Vật Chất Chủ Yếu Trong Quá Trình Chuyển Đổi Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế – Nhóm tác giả

Sử Dụng Hiệu Quả Các Nguồn Lực Vật Chất Chủ Yếu Trong Quá Trình Chuyển Đổi Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế

Cuốn sách giới thiệu cho bạn đọc những kiến thức về thực trạng và một số giải pháp sử dụng nguồn lực vật chất chủ yếu trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

Nội dung sách gồm các phần:

– Chương I: Cơ sở khoa học về nguồn lực phát triển và mô hình tăng trưởng kinh tế

– Chương 2: Thực trạng sử dụng các nguồn lực vật chất ở Việt Nam trong thời gian qua

– Chương 3: Quan điểm, giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn lực vật chất ở Việt Nam hiện nay

Related posts

Sổ Tay Tra Cứu Chính Sách Thuế Hiện Hành Năm 2014

iSách

Cẩm Nang Kinh Doanh – Kỹ Năng Ra Quyết Định

iSách

552 Câu Xử Lý Tình Huống Trong Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học

iSách