Help us vote Suối Nguồn Thanh Thản – Huy Thông Chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển hiện đại, trong những biến đổi không ngừng của cuộc sống tuy còn hỗn độn, bất an và thiếu vắng tình người, nhưng nếu bạn thấu hiểu được bản chất…

chi tiết
Help us vote

Suối Nguồn Thanh Thản – Huy Thông

Chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển hiện đại, trong những biến đổi không ngừng của cuộc sống tuy còn hỗn độn, bất an và thiếu vắng tình người, nhưng nếu bạn thấu hiểu được bản chất thực tại, cảm sinh được sự tồn sinh kỳ diệu đang chuyển biến trong từng phút giây, có phương thức thích nghi để tồn sinh trong thế giới ấy, thì chính là lúc bạn đã có tầm nhìn và phương cách tiếp cận cuộc sống hoàn toàn tuyệt diệu.

Muốn tiếp cận, sống và cảm thức thế giới hòa bình và tình yêu phi ngã kỳ diệu, còn cách nào khác hơn là để tâm thức và hành động đồng nhất với nền tảng chân không nhất thể hóa vũ trụ, là bản chất vô ngã của vạn hữu ngay trong thực tại hiện tiền, đồng nhất tâm thức chân không và thực tại chân như qua thiền hành, một phương cách làm cho tâm thức thoát khỏi trạng thái bị đè bẹp bởi hạn cuộc nhân sinh, thoát khỏi các loại tri chướng của cách sống bất định và tha hóa, thoát khỏi tâm thức nhị nguyên, chia cắt giữa cá nhân mình với thế giới, vô nhiễm trước tác động tha hóa và hư huyễn của phương thức sống cạnh tranh sinh tồn, làm cho thân tâm hài hòa với thế giới, thích nghi với mọi cung bậc biến hóa kỳ diệu của nó. Có nhiều phương pháp thiền phong phú được truyền bá trong dân gian, nhưng mục đích cuối cùng của nó vẫn là giải phóng tâm thức con người thoát khỏi những ràng buộc và mê chấp trong đời sống cạnh tranh tha hóa, hướng đến một phong cách sống vô ngã, vô ưu, an lạc, tự do, tự tại.

Related posts

Khoa Học Cổ Gợi Ý Chọn Nghề Hướng Nghiệp

iSách

Hạt Giống Tâm Hồn 14 – Góc Nhìn Diệu Kỳ Của Cuộc Sống

iSách

Những Quy Tắc Trong Cuộc Sống

iSách