Wednesday , 20 March 2019
Home »

Blog Archives

Kỹ Năng Đọc, Viết Hiệu Quả

Kỹ Năng Đọc

Kỹ Năng Đọc, Viết Hiệu Quả – 1980 Book Kỹ Năng Đọc, Viết Hiệu Quả là cuốn sách hướng dẫn bạn những phương pháp đọc, viết đặc biệt, giúp bạn vừa rèn luyện kỹ năng viết tốc ký vừa ghi nhớ được nhiều hơn trong quá trình đọc. “Thực tế bộ não của chúng ta muốn đọc nhanh nhưng chúng …

Read More »