Wednesday , 20 March 2019
Home »

Blog Archives

Uber Chuyến Đi Bão Táp

Uber Chuyến Đi Bão Táp ebook pdf/prc/epub/mobi | Tác giả: Adam Lashinsky

Uber chuyến đi bão táp là những câu chuyện chưa kể về hành trình thống trị thế giới của Uber Lời giới thiệu Uber là một trong những doanh nghiệp thú vị và gây nhiều tranh cãi nhất thế giới, vì ý tưởng đi chung xe thông minh, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và cả những cáo buộc nặng …

Read More »