Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Câu Chuyện Nhà Quản Lý Cà Rốt Và Nghệ Thuật Khen Thưởng

Câu Chuyện Nhà Quản Lý Cà Rốt Và Nghệ Thuật Khen Thưởng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Câu Chuyện Nhà Quản Lý Cà Rốt Và Nghệ Thuật Khen Thưởng – Adrian Gostick, Chester Elton Câu Chuyện Nhà Quản Lý Cà Rốt Và Nghệ Thuật Khen Thưởng Bạn đang cầm trên tay quyển sách đã được dịch ra 15 thứ tiếng và bán ra hơn 200.000 bản trong thời gian gần đây của hai tác giả Adrian Gostick …

Read More »

Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp – Adrian Gostick Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Chẳng có gì sai khi nói rằng hầu hết lực lượng lao động trong các doanh nghiệp vẫn không khai thác đủ những kỹ năng tuyệt vời của họ. Đó là lý do mà các nhà lãnh đạo kêu gọi mọi người đồng lòng theo …

Read More »