Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Định Vị – Cuộc Chiến Giành Tâm Trí Khách Hàng

Định Vị - Cuộc Chiến Giành Tâm Trí Khách Hàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Định Vị – Cuộc Chiến Giành Tâm Trí Khách Hàng – Jack Trout, Al Ries Định Vị – Cuộc Chiến Giành Tâm Trí Khách Hàng Định Vị sẽ cho bạn biết: Giá phải thấp, tốc độ phải cao. Ai chơi giỏi hơn, kẻ đó tồn tại. Đừng đối đầu với kẻ dẫn đầu vững vàng. Sản phẩm khác biệt chỉ …

Read More »

22 Quy Luật Bất Biến Trong Xây Dựng Thương Hiệu

22 Quy Luật Bất Biến Trong Xây Dựng Thương Hiệu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

22 Quy Luật Bất Biến Trong Xây Dựng Thương Hiệu – Laura Ries, Al Ries Ngắn gọn, dễ hiểu và có tính thực tiễn cao, cuốn 22 Quy luật bất biến trong Xây dựng thương hiệu đem đến cho người đọc những câu trả lời dứt khoát về quá trình xây dựng thương hiệu với những ví dụ minh họa …

Read More »

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – Al Ries, Jack Trout 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing – Sự thành công trong kinh doanh hay của một thương hiệu phụ thuộc rất lớn vào cách tiến hành công tác Marketing. Một chương trình Marketing hiệu quả không phải chỉ cần đựơc lên kế hoạch đầy đủ, thực hiện …

Read More »