Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Những Cuộc Đàm Phán Quyết Định

Những Cuộc Đàm Phán Quyết Định ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Cuộc Đàm Phán Quyết Định – Al Switzler, Joseph Grenny Những Cuộc Đàm Phán Quyết Định Nhằm phân tích những diễn biến tâm lý ẩn sau mỗi biểu hiện của chúng ta trong các cuộc thảo luận quan trọng, từ đó đưa ra những giải pháp khả thi giúp định hướng suy nghĩ và hành động, cuốn sách Những …

Read More »