Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Hoàn Thiện Kỹ Năng Giao Tiếp

Hoàn Thiện Kỹ Năng Giao Tiếp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hoàn Thiện Kỹ Năng Giao Tiếp – Alan Barker Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp sẽ giúp bạn thu hút sự quan tâm của người nghe, tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng, hay thắng lớn khi tranh luận ở một cuộc họp quan trọng,… Với nhiều lời khuyên thực tế về tất cả các phương diện giao tiếp ngôn …

Read More »