Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Kẻ Làm Thay Đổi Cuộc Chơi

Kẻ Làm Thay Đổi Cuộc Chơi ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Kẻ Làm Thay Đổi Cuộc Chơi – Alan George Lafley, Ram Charan Kẻ Làm Thay Đổi Cuộc Chơi Ngày nay so với nhiều thập kỷ trước, trong thế giới kinh doanh, chiến thắng gần như vẫn không thay đổi: Tạo ra những khách hàng mới, những sản phẩm mới, và những dịch vụ mới thúc đẩy tăng trưởng doanh thu …

Read More »