Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Một Tư Duy Khác Về Kinh Tế Và Xã Hội Việt Nam

Một Tư Duy Khác Về Kinh Tế Và Xã Hội Việt Nam ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Một Tư Duy Khác Về Kinh Tế Và Xã Hội Việt Nam – Alan Phan “… Những vấn đề kinh tế, xã hội và văn hóa [của Việt Nam] rất giống những gì tôi thấy ở Trung Quốc 15 năm về trước, hay Thái Lan, Mã Lai… 30 năm về trước. Thời đại siêu tốc về thông tin của thế …

Read More »

Không Có Bữa Ăn Nào Miễn Phí

Không Có Bữa Ăn Nào Miễn Phí ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Không Có Bữa Ăn Nào Miễn Phí – Alan Phan Không Có Bữa Ăn Nào Miễn Phí Nhờ vai trò lịch sử trong 2 cuộc chiến tranh Pháp – Mỹ, Việt Nam đã có tiềm năng để nổi tiếng và tạo thiện cảm với nhân dân thế giới. Tuy nhiên sau 37 năm từ ngày chấm dứt chiến tranh, hình …

Read More »

Góc Nhìn Alan: Kinh Tế

Góc Nhìn Alan: Kinh Tế ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Góc Nhìn Alan: Kinh Tế – Alan Phan Góc Nhìn Alan: Kinh Tế Cuốn sách tổng hợp các bài viết về kinh tế của TS. Alan Phan. Các bài viết trong cuốn sách này đã được xuất bản trong một số cuốn sách khác của tác giả. Tuy nhiên, để giúp độc giả có được cái nhìn tổng quát cũng …

Read More »