Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Ê – Kíp Tiến Lên Nào!

Ê - Kíp Tiến Lên Nào! ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Ê – Kíp Tiến Lên Nào! – Ken Blanchard, Alan Randolph, Peter Grazier Trong môi trường làm việc ngày nay chúng ta đều nghe nói nhiều đến làm việc theo nhóm và hiệu quả của nó. Nhưng liệu bạn đã biết cách để xây dựng một nhóm làm việc phát huy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm và động cơ …

Read More »