Wednesday , 20 March 2019
Home »

Blog Archives

Chiến Lược Định Vị Người Tiêu Dùng

Chiến Lược Định Vị Người Tiêu Dùng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chiến Lược Định Vị Người Tiêu Dùng – Howard R.Mokowitz, Alex Gofman Chiến Lược Định Vị Người Tiêu Dùng “Chiến Lược Định Vị Người Tiêu Dùng hứa hẹn thay đổi cách nghĩ của chúng ta về việc phát triển sản phẩm. Qua nhiều năm, có rất nhiều cuốn sách đề cập đến những vấn đề mà giới doanh nhân phải …

Read More »