Tác giả Alexander Osterwalder | Tiểu sử | Sách - Tác phẩm - ISACH.NET
100 tựa sách hay nhất nên đọc trong đời

Alexander Osterwalder