Friday , 22 March 2019
Home »

Blog Archives

Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh Cá Nhân

Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh Cá Nhân ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh Cá Nhân – Tim Clark, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh Cá Nhân Là một tựa đề khá lý thú đối với một cuốn sách. Đối với hầu hết chúng ta, mô hình kinh doanh thường được hiểu là phương tiện mà một công ty dùng để miêu tả những …

Read More »

Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh

Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh – Alexander Osterwalder, Yves Pigneur Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh – là cuốn sổ tay dành cho những doanh nhân có khao khát thay đổi, khao khát vươn lên. Qua cuốn sách bạn sẽ: – Biết được cách thiết kế và thực hiện có hệ thống mô hình kinh doanh mang tính đột …

Read More »

Tạo lập mô hình kinh doanh

Tạo lập mô hình kinh doanh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tạo lập Mô hình Kinh doanh (2010) là hướng dẫn toàn diện để xây dựng mô hình kinh doanh sáng tạo. Từ thấu hiểu và kết nối với khách hàng để tìm cảm hứng cho các sản phẩm tới học hỏi một số nền tảng thay đổi cuộc chơi ngày nay, cuốn sách Tạo lập mô hình kinh doanh sẽ giúp bạn bắt đầu suy nghĩ về doanh nghiệp của bạn.

Read More »