Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Cuộc Đời Yêu Dấu

Cuộc Đời Yêu Dấu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cuộc Đời Yêu Dấu – Alice Munro Cuộc Đời Yêu Dấu Alice Munro viết về đời sống những người bình thường với ngôn ngữ giản dị, trong trẻo, đẹp. Truyện của Munro phát triển qua một thời gian dài, tuy vậy khác với nghệ thuật tiểu thuyết, sức mạnh của bà nằm ở các mối tương quan trong cùng một …

Read More »