Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Bị Tranh Đoạt

Bị Tranh Đoạt ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bị Tranh Đoạt – Amanda Hocking Bị Tranh Đoạt Bị tranh đoạt là phần tiếp theo của tiểu thuyết Bị hoán đổi – câu chuyện huyền hoặc và lãng mạn về xứ Trylle đã được tác giả Amanda Hocking dựng lên dựa trên truyền thuyết về những yêu lùn da xanh có phép màu sống trong rừng thẳm. Bị tranh …

Read More »