Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

Word Of Mouth Marketing (Marketing Truyền Miệng)

Word Of Mouth Marketing (Marketing Truyền Miệng) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Word Of Mouth Marketing (Marketing Truyền Miệng) – Andy Sernovitz Word Of Mouth Marketing (Marketing Truyền Miệng) Quảng cáo luôn là phần khó khăn nhất trong một chiến dịch ra mắt sản phẩm, nó quyết định danh tiếng cũng như sự tồn tại của công ty. Có hàng tá công ty kinh doanh cùng mặt hàng giống bạn trên thị …

Read More »