Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

Cuộc Đào Thoát Vĩ Đại

Cuộc Đào Thoát Vĩ Đại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cuộc Đào Thoát Vĩ Đại – Angus Deaton Cuộc Đào Thoát Vĩ Đại Thế giới đang ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Con người giàu có hơn và sống lâu hơn. Nhưng quá trình phát triển và cuộc đào thoát khỏi cảnh cơ cực đã sinh ra bất bình đẳng giữa con người, giữa các quốc gia. Trong Cuộc …

Read More »