Wednesday , 23 January 2019
Home »

Blog Archives

Nhật ký Anne Frank

Nhật ký Anne Frank ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nhật ký Anne Frank được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đưa vào Danh lục ký ức thế giới. Theo UNESCO, Nhật ký Anne Frank là một trong "10 cuốn sách được đọc rộng rãi nhất trên toàn thế giới."

Read More »