Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

192 Hours – Giành Giật Sự Sống Từ Chuyến Bay Định Mệnh

192 Hours - Giành Giật Sự Sống Từ Chuyến Bay Định Mệnh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

192 Hours là cuốn tự truyện về sự dũng cảm và tình yêu. Độc giả sẽ tìm thấy ở đây những trải nghiệm cá nhân và cách mà Annette dùng trực giác, sự tập trung và hiểu biết để chỉ dẫn bản thân, vượt lên những cơn đau, sự mất mát để giành lại sự sống của mình

Read More »