Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Công Tắc Bão – Cuộc Phiêu Lưu Của Alex Rider

Công Tắc Bão - Cuộc Phiêu Lưu Của Alex Rider ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Công Tắc Bão – Cuộc Phiêu Lưu Của Alex Rider – Anthony Horowitz Công Tắc Bão – Cuộc Phiêu Lưu Của Alex Rider Alex là một thiếu niên 14 tuổi, có người bác làm cho MI 6 bị khủng bố giết. Trong quá trình tìm hiểu cái chết của bác mình, Alex đã chứng tỏ cậu là một thiếu niên …

Read More »