Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Sức Mạnh Của Sự Đổi Mới Quản Lý

Sức Mạnh Của Sự Đổi Mới Quản Lý ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sức Mạnh Của Sự Đổi Mới Quản Lý – Armand V.Feigenbaum Sức Mạnh Của Sự Đổi Mới Quản Lý Những công ty kinh doanh sinh lời hàng đầu thế giới có hai điểm chung: chất lượng quản lý và nguồn vốn quản lý. Kết hợp niềm đam mê lãnh đạo để tạo ra tăng trưởng lẫn lợi nhuận (chất lượng …

Read More »