Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Lối Tư Duy Của Người Thông Minh

Lối Tư Duy Của Người Thông Minh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lối Tư Duy Của Người Thông Minh – Art Markman Lối Tư Duy Của Người Thông Minh Dựa trên những nghiên cứu phong phú về tư duy con người, Lối Tư Duy Của Người Thông Minh đã chỉ ra sự khác biệt giữa trí thông minh bẩm sinh với tư duy thông minh mà lâu nay chúng ta vẫn nhầm …

Read More »