Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Chim Én Amazon – Mùa Hè Trên Hoang Đảo

Chim Én  Amazon - Mùa Hè Trên Hoang Đảo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chim Én Amazon – Mùa Hè Trên Hoang Đảo – Arthur Ransome Chim Én & Amazon – Mùa Hè Trên Hoang Đảo “Thà chết chìm còn hơn làm thằng ngốcNếu không ngốc thì đâu có chìm.” Bức điện của bố chỉ vỏn vẹn hai dòng. Thế nghĩa là gì được nhỉ? Có phải lũ trẻ đã được bố ngầm cho …

Read More »