Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Bí Ẩn Quân Hậu Đen

Bí Ẩn Quân Hậu Đen ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bí Ẩn Quân Hậu Đen – Arturo Pérez-Reverte Bí Ẩn Quân Hậu Đen Một bức tranh cổ với dòng chữ kỳ lạ ẩn sâu bên dưới lớp màu vẽ. Một ván cờ trải dài 5 thế kỷ cùng những âm mưu và lời tố cáo mã hoá trong những nước cờ. Quis necavit equitem? – Ai đã giết hiệp sĩ? …

Read More »