Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Phút Dừng Lại Của Người Thông Minh

Phút Dừng Lại Của Người Thông Minh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phút Dừng Lại Của Người Thông Minh – Atul Gawande Phút Dừng Lại Của Người Thông Minh Thế giới hiện đại đã và đang mang lại cho chúng ta nhiều bí quyết thần kỳ. Nhưng những sai sót có thể tránh được lại tiếp tục quấy nhiễu chúng ta trong lĩnh vực y tế, hoạt động chính phủ, luật pháp, …

Read More »