Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ thuật PR bản thân

Nghệ thuật PR bản thân ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Trong cuốn “Nghệ thuật PR cho bản thân”, tác giả Austin Kleon cho rằng cách hữu hiệu để mọi người biết đến công việc của bạn là không ngừng chia sẻ chúng trên website, mạng xã hội.

Read More »