Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Cõi Phật Đâu Xa

Cõi Phật Đâu Xa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cõi Phật Đâu Xa – B.S Đỗ Hồng Ngọc Cõi Phật Đâu Xa Có người hỏi tôi rằng học được gì từ Duy-ma-cật sở thuyết? Học được nhiều lắm chứ! Học rằng cõi Phật chẳng đâu xa! Cõi Phật trong ta. Tâm ta mà thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Tâm ta chưa thanh tịnh thì thấy đâu cũng …

Read More »

Chuyện Trò Cùng Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc Về Nếp Sống An Lạc

Chuyện Trò Cùng Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc Về Nếp Sống An Lạc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chuyện Trò Cùng Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc Về Nếp Sống An Lạc – B.S Đỗ Hồng Ngọc Chuyện Trò Cùng Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc Về Nếp Sống An Lạc Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ: “Mấy năm gần đây, tôi thường được mời nói chuyện về “Một Nếp sống An lạc” ở nơi này nơi khác. Có …

Read More »