Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Lợi Nhuận Hay Tăng Trưởng

Lợi Nhuận Hay Tăng Trưởng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lợi Nhuận Hay Tăng Trưởng – Bala Chakravarthy, Peter Lorange Lợi Nhuận Hay Tăng Trưởng Lợi nhuận hay tăng trưởng đều cần thiết cho doanh nghiệp. Đấy chính là điểm nhấn mà cuốn sách này đề cập: đưa ra một khung chiến lược hoàn chỉnh dựa trên nghiên cứu tiên tiến phản ánh thực tế của các công ty thành …

Read More »