Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Báo Thù

Báo Thù ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Báo Thù – Barry Eisler Báo thù của tác giả Barry Eisler là tiểu thuyết thứ 2 trong series 7 tập về John Rain, một cựu quân nhân mang hai dòng máu Nhật – Mỹ hành nghề sát thủ tự do. Sau những sự cố trong cuốn sách đầu tiên – Sát thủ Tokyo, Rain đang từng bước lập kế …

Read More »