Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Con Đường Đói Khổ

Con Đường Đói Khổ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Con Đường Đói Khổ – Ben Okri Con Đường Đói Khổ Tác phẩm Con Đường Đói Khổ của tác giả Ben Okri người Nigeria, dựa trên huyền thoại dân gian Yoruba về Abiku (hay Spirit child), là câu chuyện của đứa con lộn (chết đi rồi cứ lại tái sinh vô số kiếp). Cuốn tiểu thuyết được kể qua cái …

Read More »