Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Giao Tiếp Bất Kỳ Ai

Giao Tiếp Bất Kỳ Ai ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Giao Tiếp Bất Kỳ Ai – Bennie Boughn, Jon Condrill Giao Tiếp Bất Kỳ Ai “Một doanh nghiệp thành công hay thất bại thường tùy thuộc vào những kỹ năng giao tiếp nhiều hơn là phát triển kỹ thuật. Cuốn sách tuyệt vời này giúp bạn nâng cao các kỹ năng giao tiếp như nghe và nói trên mọi phương …

Read More »