Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Đừng Nhảy Việc

Đừng Nhảy Việc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đừng Nhảy Việc – Beverly Kaye, Sharon Jordan Evans Đừng nhảy việc – Bạn không hài lòng với công việc của mình ư? Trước khi bỏ việc, hãy lắng nghe những lời khuyên của các chuyên gia Beverly Kaye và Sharon Jordan-Evans trong cuốn Đừng nhảy việc: 26 cách để đạt được những gì bạn muốn tại nơi làm việc …

Read More »