Wednesday , 23 January 2019
Home »

Blog Archives

Bậc Thầy Nuôi Dưỡng Tài Năng

Bậc Thầy Nuôi Dưỡng Tài Năng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bậc Thầy Nuôi Dưỡng Tài Năng Tài năng là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành bại trong nhiều lĩnh vực ngay cả trong lĩnh vực kinh doanh. Muốn phát triển và tạo ra nhà những lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc, chúng ta cần phát hiện sớm và nuôi dưỡng những tài năng còn tiềm ẩn. Bill Conaty …

Read More »