Saturday , 23 February 2019
Home »

Blog Archives

Chính Bắc – Kim Chỉ Nam Của Nhà Lãnh Đạo

Chính Bắc - Kim Chỉ Nam Của Nhà Lãnh Đạo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chính Bắc – Kim Chỉ Nam Của Nhà Lãnh Đạo – Bill George, Peter Sims Chính Bắc – Kim Chỉ Nam Của Nhà Lãnh Đạo Chính Bắc là một cái la bàn ở bên trong con người bạn, định hướng cho bạn trong suốt cuộc đời. Nó thể hiện con người bạn một cách sâu sắc nhất. Đó chính là …

Read More »

7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng

7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng – Bill George 7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng giải thích lý do tại sao có nhiều nhà lãnh đạo lại thất bại khi gặp khủng hoảng trong khi các nhà lãnh đạo khác biến nó thành cơ hội và hướng dẫn bạn cách ứng dụng những bài học đó …

Read More »