Wednesday , 23 January 2019
Home »

Blog Archives

Bước Ngoặt

Bước Ngoặt ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bước Ngoặt – Bill Jensen Bước Ngoặt Các nhân vật thành đạt nhờ cách nghĩ cách làm mang tính đột phá như: bất chấp những thông lệ của định chế lớn có tính gò bó và trói buộc, có những ý tưởng táo bạo cùng cách hành động mới lạ vượt lên trên hoàn cảnh bế tắc. Sách của Bill …

Read More »