Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Tư Duy Để Thắng – Dám Thất Bại

Tư Duy Để Thắng - Dám Thất Bại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tư Duy Để Thắng – Dám Thất Bại – Billi P.S. Lim Tư Duy Để Thắng – Dám Thất Bại – Chúng ta thường nghe cũng như đọc nhiều về gương thành công, về những vĩ nhân. Chúng ta thường không thích nói về thất bại, như thể chúng ta đã được “lập trình” để tránh thất bại… Lẽ nào …

Read More »