Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Xây Dựng Một Nhóm Kinh Doanh Thành Công

Xây Dựng Một Nhóm Kinh Doanh Thành Công ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Xây Dựng Một Nhóm Kinh Doanh Thành Công – Blair Singer Xây Dựng Một Nhóm Kinh Doanh Thành Công “Kinh doanh không phải là khó, dùng người mới là khó”. Trong cuốn sách này bạn sẽ học được cách làm thế nào để xây dựng được một đội nhóm kinh doanh hoạt động với tinh thần chung sức và ngày …

Read More »