Saturday , 23 February 2019
Home »

Blog Archives

Hành trình về Phương Đông

Hành Trình Về Phương Đông ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hành trình về Phương Đông được dịch từ nguyên bản tiếng Anh có tên Life and Teaching of the Masters of the Far East của giáo sư Blair T. Spalding (1857 - 1953). Hành Trình Về Phương Đông ghi nhận đầy đủ về cuộc hành trình gay go nhưng lý thú và tràn đầy sự huyền bí ở Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Hoa và Ba Tư.

Read More »